top of page

5 יחידות אחרונות לשיווק

מפרט הפרויקט

בית המושבה

מרכז העיר, פתח תקווה

פרויקט בית המושבה הינו פרויקט בלב ליבה של העיר פתח תקווה.

מדובר בפרויקט מורכב אשר מכיל הקמת בניין חדש עם קומה מסחרית בחלקו התחתון ושימור 3 מבנים היסטוריים שימשו בסופו של דבר כחנויות מסחר.

חברת קטה נדל"ן נרגשת לקדם ולשמר פרויקט היסטורי וחשוב כמו זה בעיר פתח תקווה.

תוכניות דירה