top of page

5 יחידות אחרונות לשיווק

מפרט הפרויקט

נווה צדק - מלון דירות

תל אביב

פרויקט נווה צדק הינו מבנה היסטורי המיועד לשימור (עוד משנת 1920) אשר שימש בעברו הרחוק כ-בנק, בית ספר ואפילו בית מלאכה לטקסטיל.

המבנה משמש כיום כמבנה של מלון דירות המתפרס על פני 4 קומות בגודל של כ-1,800 מ"ר.

הפרויקט בנוי מעשרות חדרי אירוח וחללים משותפים. 

גם פרויקט זה נכלל כחלק מהפעילות העסקית של החברה בתחום הנכסים המניבים.


תוכניות דירה