top of page

5 יחידות אחרונות לשיווק

קטה נדל"ן גאה להיות חברה מובילה בתחום הבנייה רוויה למגורים. חברתנו צברה ניסיון וידע רב במהלך השנים ובזכות כך, אנו יודעים לקדם פרויקטים בזמני שיא.


כבר קרוב לעשור שהחברה מתעסקת בקידום פרויקטים שונים בהצלחה ומתמחה בקידום, ייזום וביצוע של פרויקטים מסוג זה. 

WHY US?

1

2

3

4

גם היזם וגם הקבלן

איתכם משלב ההיכרות, לשלב התכנון, לביצוע הבניין בפועל ומסירת הדירות.

כבר קרוב לעשור שהחברה מתעסקת בקידום פרויקטים שונים בהצלחה ומתמחה בקידום, ייזום וביצוע של פרויקטים מסוג זה. 

חוסן פיננסי וביטחון כלכלי

מעבר לאיתנות הפיננסית שלנו, מנפיקים ערבויות בנקאיות על כל ההתחייבויות.

כבר קרוב לעשור שהחברה מתעסקת בקידום פרויקטים שונים בהצלחה ומתמחה בקידום, ייזום וביצוע של פרויקטים מסוג זה. 

עיקרון השוויון

אנחנו פועלים בשקיפות מלאה מול כלל הדיירים ואין דייר שיקבל יותר/פחות מדייר אחר.

מעבר ליתרונות החשובים של השבחת הבניין והדירות הקיימות, פיתוח עירוני סביבתי והגדלת היצע הדירות, החשיבות העליונה של פרויקטים מסוג התחדשות עירונית היא מתן הגנה אמיתי לרעידות אדמה ולמיגון בזמני מלחמה.

מפרט גבוה ואיכות ביצוע

אצלנו מפרט גבוה זה סטנדרט. תקבלו בניין לא רק יפה וחדשני אלא גם מאוד איכותי מבחינת חומרי הבנייה שלו.

חברתנו מתמחה בייזום וביצוע של פרויקטים תמא 38/2 ופינוי פינוי. אנו מלווים את הדיירים לאורך כל הפרויקט החל משלב התכנון ועד לשלב מסירת המפתח

קטה נדל"ן גאה להיות חברה מובילה בתחום ההתחדשות העירונית. חברתנו צברה ניסיון וידע רב במהלך השנים ובזכות כך, אנו יודעים לקדם פרויקטים בזמני שיא.

אנו מלווים את הדיירים לאורך כל הפרויקט החל משלב התכנון ועד לשלב מסירת המפתח

התחדשות עירונית

למה זה חשוב בכלל לחברת נדל"ן בישראל להחזיק נכסים מניבים?

נכסים מניבים

בנייה רוויה למגורים

לחברתנו ניסיון רב בבניה רוויה למגורים ובונה מאות יחידות בשנה בשיטות ובטכנולוגיה המתקדמות ביותר.

bottom of page